اخبار و رویدادها
صفحه اولبخش تغذیه ورژیم درمانی

 تغذیه مناسب یکی از ارکان اصلی بهبودی پس از بیماری ویا جراحی می باشد .
بخش تغذیه ورژیم درمانی در این بیمارستان به انجام مراقبت های تغذیه ای وآموزش
به بیماران در طی مدت بستری بودن وپس از ترخیص می پردازند .

زیرا معتقدیم که از طریق انجام آموزشهای تغذیه ای می توان بر کیفیت زندگی بیماران تاثیر گذاشت .
در این مرکزخدمات رژیم درمانی در زمینه بیماریهای قلبی عروقی شامل
نارسایی قلبی ، بیماری عروق کرونر ،تداخل وارفارین بامواد غذایی وهمچنین دیابت ، کنترل وزن و..... انجام می شود .
از دیگر فعالیتهای این بخش انجام مشاوره های تغذیه ای ارجاع شده از پزشکان ،
اجرای برنامه های آموزشی برای بیماران ،پایش تغذیه ای بیماران شرکت کننده در برنامه نوتوانی قلبی و
نظارت بر نحوه تهیه وفرمولاسیون فرمولاهای گاواژ ومکملهای غذایی می باشد .
     
امیدواریم که بتوانیم پاسخگوی خوبی برای سوالات تغذیه ای شما باشیم .           
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 23922399-021    
                                                                                                                                                           
                                                             
                                                                                                                                                                   

 
اعضای هیات علمی
denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
beşiktaş escort
izmit escort
1xbet betpas mariobet